Založiť webovú stránku alebo eShop

Oblastný  výbor Vihorlat Humenné

Oznamy

    

Dňa 11.3.2017 o 14°°hod sa uskutočni členská schôdza OV SZCH VIHORLAT HUMENNÉ v kultúrnom dome Brestov.

S takým to programom:

 1.  Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Kontrola uznesenia (R. Jevčak)
 4.  Správa o činnosti za rok 2016 (C. Marcinčák)
 5.  Plán práce na rok 2017 (L. Mitro)
 6.  Správa o hospodárení za rok 2016 (J. Hirka)
 7.  Sprava o registrácii králikov za rok 2016 (L. Marcinčák)
 8.  Finančný rozpočet na rok 2017 (J. Hirka )
 9.  Návrh na zmena názvu OV
 10.  Ocenenie chovateľov
 11.  Diskusia
 12.  Návrh na uznesenie
 13.  Ukončenie

Očakávam, že Vašou účasťou prispejete ku skvalitnenú prace v chovateľskej činnosti.

TOPlist