Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Oblastný  výbor Vihorlat Humenné

Oznamy

    

Dňa 25.2.2018 o 14°°hod sa uskutočni členská schôdza OV SZCH VIHORLAT HUMENNÉ  v priestorov ZŠ Kudlovce.

S takým to programom:

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

3. Kontrola uznesenia (R. Jevčak)

4. Správa o činnosti za rok 2017 (C. Marcinčák)

5. Plán práce na rok 2018 (L. Mitro)

6. Správa o hospodárení za rok 2017 (J. Hirka)

7. Sprava o registrácii králikov za rok 2017 (L. Marcinčák)

8. Finančný rozpočet na rok 2018 (J. Hirka )

9. Diskusia

10. Odvolanie štatutára

11. Voľba nového štatutára a výboru

12. Návrh na uznesenie

13. Ukončenie

 

Očakávam, že Vašou účasťou prispejete ku skvalitnenú prace v chovateľskej činnosti.

TOPlist