Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Oblastný  výbor Vihorlat Humenné

Plán činnosti na rok 2017

Plán práce OV SZCH na rok 2017

 

  1. Rozširovať členskú základňu

       - Snaha o naverbovanie predovšetkým mladých chovateľov

  2. Hľadať stabilné priestory na usporiadane výstav

  3. Hľadať priestory na schôdze OV a ZO

      - minimálne 3x do roka zvolať zasadnutie oblastného výboru

      - 2x ročne zvolať aktív zástupcov základných organizácií

  4. Usporiadať aspoň jednu výstavu OV SZCH

      -  Žiadať o sponzorské príspevky mesta a obce , a živnostníkov

      -Obohatiť výstavu o prednesenie krátkych príspevkoch, hlavne pre žiakov škol o jednotlivých druhoch zvierat a ich histórie.

  5. Zakúpenie výstavných klietok

  6. Naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu so susednými OV    SZCH najmä Michalovce, Vranov nad Topľou a Trebišov

TOPlist